Det finns fler frågor att sätta ner foten om

  • Publicerad 15:06, 8 jun 2015

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Komentar till artikeln ”Brev blev räddning för Spårväg syd” den 21 april:

Enligt Mitt i Huddinge den 21 april har kommunen satt ner foten gentemot landstinget och lyckats aktivera frågan om Spårväg syd. Det är ett kraftfullt agerande som vi gratulerar till. Trafiklandstingsrådet Tamsons har också besökt Huddinge i början av maj och bland annat diskuterat kommunens kollektivtrafikförsörjning.

I tillägg till Spårväg syd finns de fler viktiga frågor som bör prioriteras, och där vi vill se att kommunen agerar lika kraftfullt mot andra parter som mot landstinget.

Vi tänker framför allt på Hudd­ingevägen som är ett välkänt problembarn. Diskussioner har pågått sedan 1981 och konstruktiva förslag till förbättring framlagts. Påtryckningarna mot Trafikverket måste därför intensifieras så att frågan inte bara förhalas.

Ett ökat bostadsbyggande kommer att förvärra trafik­situationen än mer i framtiden och skapa mer trafik på smit­vägar med åtföljande säkerhets- och miljöproblem.

Busstrafiken som utsätts för många klagomål från kollektivresenärer. Halvtimmestrafik, som i dag förekommer på många linjer, måste ersättas med tätare turer. Linjeföring och tidtabeller behöver förbättras och 10-minuterstrafik införas (gäller även pendeltågstrafiken). Tidtabellerna måste samordnas med pendel­tågens tider. Påtryckningar måste därför göras mot SL för att uppnå förbättringar och för att nå kommunens kollektivtrafikmål.

Flemingsbergs järnvägsstation som tycks vara i riskzonen för att förlora sin snabbtågstrafik. Med de satsningar som görs i Flemingsberg måste påtryckningar göras mot SJ för en förbättring av antalet avgångar och ankomster avseende trafiken till och från södra och sydvästra Sverige. Flemingsbergs station måste marknads­föras som det bästa alternativet för alla som ska till eller från sydvästra Stockholmsområdet.

I en nära framtid kan Hudd­ingevägen riskera att drabbas av trafikinfarkt och trafikanter och resenärer av hjärtinfarkt.

Stuvsta gårds

villaägareförening