Elisabeth Johnson (M), ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd Foto: Hans Alm

Debatt: Vi tar otryggheten på allvar

Vi politiker har ett stort ansvar, tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare, att se till att våra barn och unga får bästa möjliga uppväxtvillkor och förhindra att de dras in i kriminalitet, skriver Elisabeth Johnson, gruppledare Moderaterna i Skärholmens stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 16:48, 15 apr 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under de senaste åren har Skärholmen varit utsatt för upprepade skjutningar, sprängningar, bränder och knarkhandel. Grövre brottslighet har blivit en vardag i vår stadsdel – men det är något som vi i Moderaterna aldrig kommer acceptera.

Människor ska känna sig trygga i sitt hem, på sin gata, vid sitt lokala centrum och i sitt närområde. Därför har vi gjort historiska trygghetssatsningar med fler ordningsvakter och kameraövervakning på flera offentliga platser. Vi har även infört allvarssamtal med förstagångsförbrytare och förstärkt samarbetet mellan stadsdelsförvaltning, skola, socialtjänst och polis. Trots det upplever människor mer otrygghet än på mycket länge.

Den ökade brottsligheten är till stor del förknippad med kriminella gäng, vapen och knarkhandel, och därmed en polisiär fråga. Vi moderater vill se ännu fler poliser på våra gator och torg. Vi vill uppmuntra fler till att utbilda sig till poliser och få dem som utbildat sig att stanna kvar i yrket. Detta genom exempelvis betald polisutbildning och högre löner. Vi vill ta bort den generella straffrabatten för gruppen 18–21 år. Den som är vuxen och begår ett brott, ska också behandlas som vuxen av rättsväsendet. Därtill vill vi väsentligt skärpa straff för den person som döms för flera brott i en och samma rättegång. Detta genom att dagens form av mängdrabatt tas bort.

Vi politiker har ett stort ansvar, tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare, att se till att våra barn och unga får bästa möjliga uppväxtvillkor och förhindra att de dras in i kriminalitet. Det handlar om att alla barn måste få en trygg hemmamiljö, en bra förskola och skola. Alla barn och unga måste utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att uppnå kunskapskraven i grundskolan och nå gymnasiebehörighet. Det är här vi kan förändra framtiden för många på riktigt. 

Vi vill samtidigt uppmana alla Skärholmsbor att vara observanta, stötta våra barn och unga och delge information till polis, skola och socialtjänst om vi hör eller ser saker som inte står rätt till. Vi har ett stort arbete framför oss, och vi är medvetna om att det inte är en lätt uppgift. Men vi kommer aldrig acceptera det ökade våldet och otryggheten – och vi kommer inte ge upp förrän alla i vår stadsdel känner sig trygga.