”Dålig lösning”. Tvärförbindelse Södertörn kommer skära igenom naturreservat och friluftsområden med riksintresse, skriver Mp. Bilden visar Huddingevägen. Foto: Johan Bjurer

DEBATT: Vägbygge krockar med klimatmålen

  • Publicerad 14:06, 20 jan 2017

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Just nu planeras och byggs fler och större vägar än på länge i Stockholmsregionen, en ohållbar politik som frontalkrockar med klimatmålen. I Huddinge forceras Tvärförbindelse Södertörn fram, en motorväg som tar värdefull mark i anspråk och försämrar livsmiljön för alla som ska vistas här.

I Huddinge åtar sig kommunen medfinansiering av infrastruktur (som kommunen egentligen inte har betalningsansvar för) och med löfte om ett avsevärt stort bostadsbyggande utmed infrastrukturen.

Trafikborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén, har dömt ut vägprojektet Östlig förbindelse, då den är oförenlig med ett fossilfritt Stockholm och strider mot klimatmålen.

Tvärförbindelse Södertörn är knappast mer klimatvänlig, då vägen är en förlängning av Förbifart Stockholm och ger en fördubblad vägsträcka, från E4/E20 i väster till Nynäsvägen i öster.

Vi finner det ytterst anmärkningsvärt att det gamla vägprojektet Södertörnsleden, som levt sedan 1940-talet, återuppstått som en fågel Fenix och nu dessutom planeras för långt större trafikflöden än tidigare. Är regeringen medveten om att Tvärförbindelse Södertörn fortskrider utan några presenterade klimatanalyser?

Tvärförbindelse Södertörn kommer skära igenom naturreservat och friluftsområden med riksintresse. Motorvägen kommer att för all framtid skära av gröna kilar, med konsekvenser som högre bullernivåer och försämrade livsmiljöer.

I Huddinge behövs fler bostäder, men byggandet av bostäder och infrastruktur måste gå i takt med nödvändiga klimatåtaganden. Kollektivtrafikens andel av de motoriserande resorna måste öka. Ny teknik och bättre bränslen är bra, men forskningen visar att vinsten med bränslesnålare bilar ”äts” upp av trafikökningen. Att fler vägar leder till mer trafik är vetenskapligt bevisat.

Vi undrar hur det - trots fakta och åtaganden om att biltrafiken måste minska - är möjligt att fortsätta i dessa gamla hjulspår?!