Per Börjel, TuP, 2:e vice ordförande Tekniska nämnden. Foto: TuP/Mostphotos

DEBATT: Tomma förskolor sparar inga pengar

Ska förskolor avvecklas måste beslutet tas nämndövergripande så att en plan för de fastigheter som inte längre behövs finns med från start. Annars sparar inte kommunen pengar, skriver Tullingepartiets Per Börjel.

  • Publicerad 10:52, 20 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Utbildningsnämndens majoritet var beredda att besluta om nedläggning av bl.a. Myrstackens förskola i Tullinge. Först efter kraftiga protester upptäckte man att beslutsunderlaget var undermåligt.

Beslut om förskolestängningar skjuts upp

Kommunen backar om förskolestängningar

Nu behövs en ordentlig och nämndövergripande genomlysning av planerna. Kommunen gör ingen besparing om Utbildningsnämnden minskar sina hyresbetalningar samtidigt som Tekniska nämnden kommer att stå med tomma lokaler som är byggda för förskoleverksamhet och inte enkelt kan hyras ut eller säljas för annat syfte. Tänker sig den styrande majoriteten att förskolorna ska rivas? 

Om Utbildningsnämnden skulle hyrt lokalerna externt skulle uppsägningstiden sannolikt varit minst 9 månader, 12 - 18 månader är rent av tänkbart. Nu vill man avsluta verksamheten redan under sommaren för att minska kostnader och skicka notan till Tekniska nämnden utan att därmed spara några pengar alls för skattebetalarna.

Ska förskolor avvecklas måste beslutet tas nämndövergripande så att en plan för de fastigheter som inte längre behövs finns med från start. Annars sparar inte kommunen pengar.

Men Botkyrkas befolkning växer och det är extremt dålig samhällsplanering att då avveckla förskolor bara för att de inte råkar ligga på exakt rätt plats. Eller ska förskolor byggas för att endast nyttjas tio år och sedan rivas samtidigt som en ny byggnad uppförs några kilometer bort? Är det så majoriteten vill bygga ett hållbart Botkyrka?