Campus Kvarnsjön ligger i Sandstugan. Foto: Claudio Britos

Debatt: Nya friskolan kan bli dyrare än kommunen beräknat

Tankesmedjan Balans lägger sig i debatten om etableringen av en ny friskola i Tumba. Den kan bli dyrare än vad kommunen räknat med, skriver tankesmedjans företrädare Marcus Larsson i en debattartikel.

  • Publicerad 12:29, 5 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Jensen Education ska etablera sig i Botkyrka kommun och utbildningsförvaltningen har räknat på konsekvenserna av detta. Kommunen har redan för mycket skollokaler jämfört med hur många elever som går i kommunens skolor och nu kommer den situationen att förvärras.

Varningen: Nya friskolan kan bli dyr för kommunen

En extra lokalkostnad på 7,5 miljoner riskerar att bli en extra lokalkostnad på 15 miljoner och troligen kommer en kommunal skola att behöva stänga.

Tankesmedjan Balans granskar styrningen av den svenska skolan, där friskolereformen och marknadsutsättningen av skolan är en viktig del. Vi har noterat att det blir allt vanligare att politiker ifrågasätter tjänstemäns expertutlåtande och istället driver en mer ideologiskt färgad politik som går tvärt emot vad de som kan frågorna bäst rekommenderar.

Kan bli ännu dyrare

Det här sker tydligen även i Botkyrka kommun. Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) säger till BotkyrkaDirekt att förvaltningen har fel i sin uträkning och att nämnden tycker att ytterligare en aktör kan vara bra i Tumba.

Det kan han såklart tycka, men väldigt lite talar för att hans åsikt stämmer. Snarare är nog utbildningsförvaltningens beräkning av ökade kostnader i underkant.

Utbildningsförvaltningen har nämligen grundat den på konsekvenserna av den ökade lokalkostnaden per elev men utelämnat konsekvenserna av den ökade lönekostnaden per elev. När elever försvinner från de kommunala skolorna till en fristående skola blir det nämligen svårt för kommunens rektorer att anpassa sina lönekostnader till elevantalet.

Om fem elever försvinner i en klass på 25 elever är det svårt för rektorn att säga upp 20 procent av en lärare. Om rektorn ändå gör det kvarstår ju behovet av 100 procent lärare i klassen vilket leder till att lärares undervisningstid måste öka. Lärare som redan jobbar sig sjuka.

Måste kompenseras

Enligt lag har friskolor rätt till kommunens genomsnittliga skolpeng. Om det är så att kommunens genomsnittliga skolpeng – där hyreskostnaden och lönekostnaden ingår – ökar som en konsekvens av att en friskola etablerar sig har friskolan rätt att få ökad skolpeng med lika mycket som kommunens kostnader ökar.

Om kommunens lokalkostnad ökar med 7,5 miljoner pga tomma platser och om kommunens genomsnittliga lönekostnad per elev ökar pga tomma platser, då måste kommunen kompensera friskolorna ekonomiskt för detta.

Samtidigt har den politiska ledningen bestämt att förskolan och skolan i Botkyrka måste spara över 200 miljoner de kommande fyra åren genom ”effektiviseringar”. Hur det ska gå till tycks ingen riktigt veta men uppdraget lär inte bli lättare efter att Jensen startat verksamheten och börjat kosta kommunen mer i skolpeng.

Ökad segregation

Utöver detta pekar utbildningsförvaltningens tjänstemän på att den redan omfattande skolsegregationen i kommunen kommer att öka, som konsekvens av Jensens etablering.

Det finns anledning till sådan oro. Jensen har sex grundskolor i Sverige där elever gick ur nian förra sommaren. Fem av de skolorna hade en betydligt lägre andel nyinvandrade elever än riksgenomsnittet och en skola hade samma andel nyinvandrade elever som genomsnittet. På tre av skolorna fanns inte en enda nyinvandrad elev.