Anders Thorén, gruppledare i Tullingepartiet. Foto: Claudio Britos

Debatt: Närdemokratin har försvagats – inte stärkts

"Det kan tyckas vara ett lovvärt initiativ, men det är minst sagt magstarkt och verklighetsfrånvänt när kommunledningen nu påstår att närdemokratin har stärkts", skriver Tullingepartiet.

  • Publicerad 10:53, 11 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Dialogkommissionen består av politiker från Botkyrkas partier som håller dialoger runtom i kommunen. Det kan tyckas vara ett lovvärt initiativ, men det är minst sagt magstarkt och verklighetsfrånvänt när kommunledningen nu påstår att närdemokratin har stärkts genom den nya Botkyrkadialogen.

Sanningen är att nöjdheten med möjligheten att påverka i kommunala frågor har minskat från den låga nivån 35 procent (2018) till 33 procent (2019) sett till kommunen som helhet. Tullinge har rasat från ett dåligt resultat 2017 (44 procent) till ett ännu lägre resultat 2018 (36 procent) och når nu en riktig bottennotering på 23 procent.

"Hittepå-lösningar"

Dessutom har Botkyrka kommun fortsatt stora problem med lågt valdeltagande trots sina satsningar på det hårt kritiserade och skandalomsusade systemet med valinformatörer.

Att mot bakgrund av detta slå sig för bröstet och prata om stärkt närdemokrati är provocerande när det råder ett så stort demokratiunderskott och lågt förtroende för politiken.

Dialogkommissionen och andra konstgjorda ”hittepå-lösningar” kommer aldrig att bryta den negativa utvecklingen. Grundproblemet är att Botkyrka har blivit en alltför stor, spretig och tungrodd kommun. För att uppnå riktig närdemokrati krävs en kommundelning med ökad närhet mellan väljare och valda och därmed bättre möjligheter för invånarna att påverka.