Tomt. "Kommunen och Trafikverket borde ha bjudit in de boende till ett informationsmöte innan man går loss med motorsågen", skriver Tullingepartiet. Foto: Privat

DEBATT. "Kommunens fel att Tullinge blir kalhygge"

  • Publicerad 14:28, 22 mar 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den senaste tiden har många invånare i Tullinge upprörts över den okänsliga trädskövling som skett längs järnvägen. Trafikverkets entreprenör håller på att förvandla centrala Tullinge till ett kalhygge.

Det finns goda argument för att träd ska tas bort runt järnvägen för att minska störningarna i tågtrafiken. Men det finns samtidigt intresse att spara en del träd inom tätbebyggda områden av rent estetiska och stadsplanemässiga skäl.

Dessutom kan träd fungera som en bullervall mot järnvägen. Verkligt upprörande är dock att Botkyrka kommun, som haft kännedom om planerna, inte har informerat invånarna i Tullinge!

Kommunen och Trafikverket borde ha bjudit in de boende till ett informationsmöte innan man går loss med motorsågen. Detta kräver givetvis vilja och engagemang för närmiljön samt att kommunen tar en aktiv roll mot Trafikverket för att driva frågan.

I den stora kommunen Botkyrka sker inte detta. Närmiljön i centrala Tullinge blir inte viktig ens för kommunens tjänstemän. I Tullinge kommun hade det varit en fråga för den högsta politiska ledningen.