Huddinge centrum. Foto: Claudio Britos

Debatt: Företagen i våra centrum kan inte vänta

I Sundbyberg bjuder fastighetsbolaget Förvaltaren på tre månadshyror för lokalhyresgäster inom sällanköpshandel, restauranger och liknande.  Vi menar att Huge Bostäder ska utreda möjligheten att göra detsamma och det är bråttom, skriver Socialdemokraterna i Huddinge.

  • Publicerad 09:46, 14 apr 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronaviruset slår hårt mot samhällets alla delar. Utöver hård belastning på hälso- och sjukvården och många av kommunens verksamheter slår krisen mot näringslivet. Konkurserna ökar, företag varslar och permitterar och många riskerar att förlora sina jobb. Det är i dag svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av pandemin.

I Huddinge centrum, Flemingsbergs centrum och Skogås centrum har invånarna tillgång till service och handel nära där man bor i lokaler som ägs och förvaltas av Huge bostäder, ett helägt kommunalt bolag. Restauranger, caféer och handel bidrar till trivsammare och tryggare miljöer då fler människor rör sig i området – men i och med den pågående pandemin är framtiden osäker.

Hyran är en stor kostnad för många små lokalhyresgäster. Om dessa företag går omkull försvinner viktiga jobbtillfällen från kommunen och vi riskerar att ha ödsliga, otrygga centrum där lokalerna står tomma. För många av de mindre handlarna, restaurangerna och kaféerna är läget akut – under mars månad och början av april har dagskassorna varit rekordlåga och det är svårt att bedöma när den utvecklingen kan vända. Dessa intäkter är för alltid förlorade.

I Sundbyberg bjuder fastighetsbolaget Förvaltaren på tre månadshyror för lokalhyresgäster inom sällanköpshandel, restauranger och liknande.  Vi menar att Huge Bostäder ska utreda möjligheten att göra detsamma och det är bråttom. Nu avsätter regeringen fem miljarder kronor till att hjälpa företag att klara hyran under våren. Ett viktigt initiativ för utsatta branscher – och om EU ger grönt ljus så är det för oss en självklarhet att Huge bostäder ska använda dessa statliga bidrag för att stötta lokalhyresgästerna.

Alla Huddingebor kan göra skillnad genom att stötta de lokala företagen och köpa deras varor och tjänster. Kommunen kan göra en stor skillnad och därför har vi lyft frågan om hyresfritt med alla partiernas gruppledare. Nu måste vi politiker samarbeta och hitta snabba åtgärder som kan mildra krisen.