"Förskolan är den viktigaste verksamheten för att kunna ge alla barn en likvärdig start i livet", skriver S, V och Fi i Skärholmens stadsdelsnämnd. Foto: Jannie Flodman

DEBATT: Börja satsa på Skärholmens förskolor

Hälften av Skärholmens förskolor hade svårt att nå målen i fjol, lönerna för personalen släpar efter övriga staden och tio procent av Skärholmens barn är inte inskrivna. Majoriteten måste få bukt med förskolan, skriver oppositionen i stadsdelsnämnden.

  • Publicerad 15:17, 8 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi måste börja öka reformtakten inom förskolan. Vi inom Skärholmens stadsdelsnämnd måste ha som mål att ha de bästa förskolorna i Stockholm. Det förtjänar inte bara våra barn.

Utan detta kommer även vara en framtida behjälplig hand i vårt arbete med att öka tryggheten i området och bryta segregationen. Under våren, närmare bestämt den 27 februari gav vi inom oppositionen i Skärholmens stadsdelsförvaltning i uppdrag att redovisa hur man arbetar med kvalitetsförbättrande åtgärder, hur man ökar inskrivningsgraden i förskolan samt en redovisning av lönekartläggningen inom förskolan. Nu under augustinämnden fick vi svar på dessa frågor.

Bakgrunden till skrivelsen utgår ifrån att vi redan visste sedan tidigare att verksamhetsberättelsen för 2019 visade på att 50 procent av alla förskolor i Skärholmen hade stora problem med att nå de uppsatta årsmålen och flera förskolor saknade dessutom förskollärare.

"Inte en enda reform"

Idag vet vi dessutom att vi har problem med bemanningsfrågan vid sjukdomsfall. Lönekartläggningen visar även på att vi ligger under snittet för Stockholms stad och att vi dessutom saknar adekvata mål för uppföljning av inskrivningsgraden på förskolan.
Runt tio procent barnen i Skärholmen är inte heller inskrivna i förskolan.

Till detta ska man tillägga att den blågröna majoriteten i Stockholms stadshus gick fram med den sämsta tilldelningen till skola och förskola på över 20 år. Allt för att prioritera skattesänkningar före välfärd.

Under hela förra mandatperioden hade många partier i nuvarande majoritet en hög svansföring när det kom till förskolan. Alltifrån löften om en ökad personaltäthet, fler förskolelärare och högre kvalitetsmässiga uppsatta mål. Löften som idag gapar tomma.
Vi är två år in på mandatperioden och man kan fråga sig vad de blågröna egentligen vill med förskolan inom Skärholmen? Hitintills har vi på stadsdelsnämndsnivå inte sett en enda reform eller inte ens en påvisad vilja till att förbättra situationen inom Skärholmens förskolor.

Majoriteten lutar sig fortfarande tillbaka på satsningar som gjort under vår tid.

"Barnen förtjänar en bättre förskola"

Vi vet dessutom att under hela 2019 gick väsentligt stora delar av kärnverksamheten i underskott. Idag har inte heller coronapandemin underlättat denna situation till det bättre. Men det bör inte heller vara en ursäkt för saknade ambitioner för vad man vill med vår förskoleverksamhet?

Det är vedertaget att förskolan är den viktigaste verksamheten för att kunna ge alla barn en likvärdig start i livet. Hur ska vi någonsin kunna bryta segregationen när förutsättningarna ser så himla olika ut? Det är ytterst beklagligt att den blågröna majoriteten inte tar förskoleverksamhetens utmaningar i Skärholmen på större allvar.

Något vi vägrar att förbise. Skärholmens barn förtjänar en bättre förskola.

Därför föreslog vi tre viktiga förslag på augustinämnden, som alla röstades ned av majoriteten. Vi föreslog att:

– Stadsdelsförvaltningen ska ta fram en tydlig handlingsplan för att man tänker förbättra kvalitén inom våra förskolor – utifrån mål om att öka förskoleyrkens attraktionskraft genom att säkerställa en god löneutveckling med goda arbetsvillkor.

– Stadsdelsförvaltningen ska införa förstärkningsteam för vikarier inom våra förskolor i Skärholmen.

– Stadsdelsförvaltningen ska öka inskrivningsgraden i förskolan genom att sätta upp tydliga mål och aktiviteter för verksamheten.