Kritisk. Willy Viitala (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Botkyrka kommun

Debatt: Även särskoleelever har rätt att fritt välja skola

"Vi moderater värnar om att även våra gymnasiesärskoleelever ska kunna ha möjligheten att välja skola oavsett i vilken kommun det rör sig om", skriver Willy Viitala (M) i en debattartikel.

  • Publicerad 15:05, 20 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

På tisdagens Utbildningsnämnd föreslås skolskjutsen för gymnasie­särskolelever skäras ned till att inte gälla om eleven väljer ett program i annan kommun (om programmet finns i Botkyrka).

Vi moderater värnar om att även våra gymnasiesärskoleelever ska kunna ha möjligheten att välja skola oavsett i vilken kommun det rör sig om.

Den grundläggande friheten åtnjuter alla andra elever inom ramen för det fria skolvalet. Förslaget att ta bort skolskjutsen för den här gruppen är principiellt fel och vi bör därför avstå från att göra det.

Vår strävan måste alltid vara att undanröja hinder för de med olika typer av funktionsvariationer. Detta så att dessa ska kunna få leva sina liv lika fritt som de som inte har någon funktions­variation.

Vi vill även påminna att regeringen har anslagit fem miljarder kronor extra till kommunsektorn. Glädjande nog kommer regeringen köras över av den samlade oppositionen i riksdagen och ytterligare 2,5 miljarder kronor kommer att fördelas till kommunerna.

Vi föreslår därför att en del av dessa extra medel allokeras till bibehållandet av skolskjutsarna för gymnasiesärskoleeleverna.

Vi moderater väljer därför att avslå de föreslagna nedskärningarna för skolskjuts rörande gymnasiesärskoleelever.

Socialdemokraterna har svarat på den här debattartikeln:

Kommunens nya krav efter pedofilskandalen