Halvfärdigt. Vårbergs IP har redan fått nytt konstgräs. Nu ska Hemsö AB få uppföra en ny multisportshall. Foto: Henrik Lindstedt

Debatt: Att privatisera hallarna blir en dyr historia för staden

Stockholms stad har beslutat att låta det privata bolaget Hemsö AB bygga Skärholmens nya idrottshallar. Det kommer bli dyrt i längden, menar Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet i en debattartikel.

  • Publicerad 13:42, 9 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi kräver ett stopp för all privatisering och utförsäljning i Skärholmen. Dumliberalismens korståg mot välfärden och dess servicefunktioner måste få ett slut.

Under stadsdelsnämndens sammanträde den 26 augusti beslutade den blågröna majoriteten i Skärholmen, precis som samma majoritet i idrotts-, fastighets- och exploateringsnämnden tidigare, att återigen tillåta ett privat företag bygga samhällsfastigheter som staden sedan hyr.

Dessa avtal går under samlingsnamnet OPS, offentligt-privat samverkan. Katastrofavtalet med Nya Karolinska sjukhuset i Solna konstruerades med en sådan avtalsform.

Billigare att bygga själva

Nu vill majoriteten låta Hemsö AB bygga nya ishallar och en grundskola vid Sätra IP, samt en multihall och anlägga konstgräsplaner på Vårberg IP och sedan hyra ut dem till staden.

Enligt den M-ledda majoriteten är syftet att minska stadens låneskuld. Men tvärtemot vad de verkar tro så är det mycket billigare för staden att låna pengar för att själv bygga och äga.

Kommuninvest har nyligen analyserat de ekonomiska konsekvenserna av detta i sin rapportAtt äga eller hyra sina verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn?”. Den centrala slutsatsen i rapporten är att det är ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen att äga fastigheten.

Varför görs inte ekonomiska analyser?

Ett annat argument från den blågröna majoriteten är att det är bra att staden ger företag möjlighet att bidra med investeringar till olika samhällsfastigheter. Problemet är att företagens syfte med samverkansavtal inte är att bidra. Det är att ta betalt och göra vinst.

Man har dessutom inte redovisat några ekonomiska kalkyler över de stora ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som beslutet skulle få över lång tid. Varför vägrar den blågröna majoriteten se till att ordentliga ekonomiska analyser görs? Slutsatsen kan inte bli annan än att detta är ideologiskt motiverat.

De Blågröna prioriterar att privatisera före allt annat, även om det är dubbelt så dyrt och även om det är lärartätheten i skolan, föreningsstödet till idrotten och kvaliteten i äldreomsorgen som tvingas betala.