”Därför säger vi nej till Tvärförbindelsen”

”Vi säger nej till Tvärförbindelse Södertörn eftersom projektet motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart urbant transportsystem. Dessutom saknas sex-sju miljarder – hur ska projektet finansieras?”, skriver fyra miljöpartister på Södertörn.

  • Publicerad 07:00, 5 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Fyra socialdemokrater anser att Miljöpartiet sviker Södertörn.

Är Naturvårdsverket också svikare?

Miljöpartiet delar Naturvårdsverkets syn på motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn, att vägen motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart urbant transportsystem.

”Lönsamhetskalkylen” bygger på kraftiga vägtrafikökningar, där kollektivtrafiken är ytterst begränsad.

Vid trafikminskningar, som krävs för att nå riksdagens klimatmål och uppfylla klimatlagen som även Socialdemokraterna står bakom, blir vägen mycket olönsam.

Utsläppen från transporter är en betydande del av Sveriges utsläpp.

Bränsleeffektivare fordon är inte tillräckligt för att nå klimatmålen.

Nya motorvägar föder ny trafik och konkurrerar ut kollektivtrafik, samt leder till ett ökat bilberoende.

MP vill med snara åtgärder öka framkomligheten för blåljustrafik, gods- och varutransporter, hantverkare med mera.

Dessutom krävs förändrade resvanor.

Tänker Socialdemokraterna svika klimatet?

Och hur ska motorvägen finansieras? Med avgifter? Med höjd kommunalskatt?

Faktum är att 6–7 miljarder kronor saknas till vägen!

Var ska pengarna tas ifrån?

De som förespråkar motorvägen är svaret skyldiga!

Johan Svensk MP Haninge
Marica Lindblad MP Huddinge
Marie Åkesdotter MP Tyresö
Bernt Månsson MP Nynäshamn