Vårby udde. Planerna för nya Vårby udde är ett exempel på framtidens byggande, skriver Tomas Selin (C). Foto: Magnolia bostad AB

C: Så bygger vi Huddinge – både högt, lågt och i trä

Centerpartiets vision om ett Huddinge som är högt, lågt och i trä handlar om att bygga klimatsmart i hela kommunen. Vi behöver göra stora investeringar i nybyggnation och infrastruktur, men också säkerställa att hela Huddinge lever, skriver Centerpartiet Huddinge i en debattartikel.

  • Publicerad 11:56, 21 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Centerpartiet vill bygga Huddinge högt, lågt och i trä. Kort sammanfattat handlar det om att bygga tätt och högt i kollektivtrafiknära lägen och att hela Huddinge ska leva genom investeringar i befintliga områden. Det handlar också om investeringar i infrastruktur och om ett livscykelperspektiv för byggprojekts hela klimatpåverkan.

Ett hållbart samhällsbyggande kräver rejäla investeringar i infrastruktur för att nå klimatmålen. Med den nya spårvägen kan Flemingsbergs kommande resecentrum bli en grön hub för regionen. Spårvägen och tvärförbindelse Södertörn är avgörande för resorna i Huddinge. Centerpartiet vill också se investeringar i cykelvägar, infartsparkeringar, elbusslinjer och laddinfrastruktur som gör det enklare att resa klimatsmart.

Vi måste få in ett livscykelperspektiv i de stora byggprojekten. Med ett livscykelperspektiv blir byggandet mer klimatsmart och vi kan få se mer byggande i trä. När vi bygger i Flemingsberg, Kungens kurva och Vårby udde är det också självklart att bygga högt och tätt. Så får fler nära till kollektivtrafiken. Att satsa på fler arbetsplatser i Flemingsberg och i hela kommunen får fler närmare till jobbet. Det är bra för klimatet och människors vardag.

Hela Huddinge måste leva och växa utifrån sina förutsättningar. Vi bygger samhällen, inte bara bostäder. Med den utgångspunkten är det viktigt att få med arbetsplatser, skolor, kultur och idrott både när vi bygger nytt och i befintliga områden. Vi vill bland annat: ta fram utvecklingsplaner för centrala Stuvsta, Skogås och Trångsund, göra investeringar i befintliga skolor, bygga nya förskolor på platser där det behövs, som i Sjöängen och Högmora, investera i en ny fotbollsplan i Skogås, bygga en gång- och cykelbro till Tyresö.

Centerpartiets vision om ett Huddinge som är högt, lågt och i trä handlar om att bygga klimatsmart i hela kommunen. Vi behöver göra stora investeringar i nybyggnation och infrastruktur, men också säkerställa att hela Huddinge lever.

Det handlar också om att naturen ska vara tillgänglig för Huddingeborna. Vi måste ta tillvara Huddinges unika karaktär mitt i en storstadsregion och nära till naturen.