Tillgängligheten till naturreservaten ska förbättras. Foto: Stefan Källstigen

C: Så blir Huddinge bäst på friluftsliv

  • Publicerad 07:00, 19 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Huddinge ska vara bäst på friluftsliv. Det är en politisk prioritering för Centerpartiet och den styrande koalitionen i Huddinge.

Inflyttningen till regionen fortsätter och Huddinge ska växa med tiotusentals invånare det kommande decenniet – då är det särskilt viktigt att miljön främjas, naturvärden bevaras och natur- och friluftsliv görs mer tillgängligt. Huddinge ska bli ännu bättre.

Det kanske låter magstarkt för en kommun som flera år i rad utsetts till den bästa friluftskommunen i regionen. Men vi ser en förbättringspotential. 2014 var sex av tio Huddingebor nöjda med reservaten. Fyra år senare var det 68 procent.

Fem punkter för att förbättra tillgängligheten

Då det här har varit Huddingeledens år har vi nu fem viktiga punkter för att naturreservatens tillgänglighet ska förbättras. Klimat- och stadsmiljönämnden lyfter i vår verksamhetsplan fram att:

Öka tillgängligheten till naturreservaten.

Satsa på drift och underhåll i reservaten.

Erbjuda Naturmenyn.

Stärka samarbetet med förskola och skola.

Arrangera Bat tour 2020.

Att öka tillgängligheten till naturreservaten innebär att föra in Huddingeleden och andra leder på kommunens övergripande karta och skylta till entréerna från kollektivtrafiken. Vi ska också satsa på drift och underhåll, att marker hålls öppna, och att grillplatserna ses över och upprustas.

Fler aktiviteter i naturreservaten

Genom Naturmenyn ska vi erbjuda fler aktiviteter i våra reservat och fördjupa samarbetet med föreningar. Vi kommer under 2020 också att prioritera arbetet med barn och unga där naturinformatören ska samarbeta med förskola och skola.

Att visa upp den biologiska mångfalden är viktigt för att göra reservaten tillgängliga och intressanta. Under namnet Bat tour 2020 ska vi arrangera föredrag och guidningar om fladdermöss.

Centerpartiet tar med den styrande koalitionen ansvar för att vårda och utveckla våra gröna lungor, för rekreation och naturupplevelser. Låt 2020 bli ditt år att ta del av friluftslivet i Huddinge.

Christian Ottosson (C) Kommunalråd med ansvar
för klimat och stadsmiljö