Är Tullingebornas åsikter värda något?

  • Publicerad 11:30, 3 mar 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Blev uppringd av person från företaget Norstat som fått i uppdrag av kommunledningen i Botkyrka att utföra en undersökning om vad jag som kommun­innevånare tycker om kommunen och hur den styrs.

Jag tackade ja till att delta i undersökningen och dagen efter fick jag ett mejl med en länk till frågeformuläret.

Jag såg det som ett bra tillfälle att ge konstruktiv återkoppling till kommunledningen om hur de driver kommunen och även hur jag ser på framtida utveckling, då jag bland annat har bott i kommunen under lång tid, har barn i skolan och själv arbetar på ett företag inom kommunen.

Jag gick in i undersökningen och de frågade efter min ålder, kön och var jag bor. När jag fyllt i den sista uppgiften – att jag bor i Tullinge – så fick jag inte fortsätta att vara med i undersökningen med motiveringen ”Du tillhör inte målgruppen”.

Jag kan inte tolka det på annat sätt än att kommunen vill att ”rätt sorts kommuninnevånare” ska svara för att få önskat resultat.

Kommunens slogan är ”Långt ifrån lagom”. Jag tycker detta tilltag är ”Långt ifrån acceptabelt”.

Kenneth Hermansson

Tullinge