Birgitta Mörk, Barbro Gramén och Anita Widén kämpar för bevarandet av Vårstavi. De ser lösningar och har inte gett upp hoppet. Foto: Anders Björklund

”Än är det inte kört för Vårstavi!”

Vi vet inte exakt hur utgången blir men det är inte kört. Det skriver gruppen som kämpar för bevarandet av Poul Bjerres Vårstavi i en insändare där de också presenterar en möjlig lösning som innebär att det historiska huset inte säljs.

  • Publicerad 17:24, 13 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi i gruppen Bevara Vårstavi får ständigt frågan: ”Hur går det med Vårstavi?”

Svaret är: ”Det är inte kört, men än återstår mycket arbete och många diskussioner. Vi vet inte exakt hur utgången blir.”

Nyligen har Poul Bjerre Sällskapet lämnat över ett förslag till Stiftelsen Vårstavis styrelse som skulle kunna lösa en del knutar och förhindra en försäljning av fastigheten.

Förslaget bygger i korthet på att Stiftelsen donerar fastighet och inventarier till en nybildad insamlingsstiftelse som är öppen för donationer och stöd utifrån. På så sätt skulle avkastningen på stiftelsens kapital gott och väl täcka kostnaden för ett årligt stipendium på 100.000 kronor, och den viktiga ändamålsparagraf som Stiftelsen Vårstavi åberopar som skäl till försäljningen skulle uppfyllas.

Under hösten 2019 har en rad kontakter med bland annat Kammarkollegiet, Länsstyrelsen, Länsmuseet liksom Stiftelsens egen advokatutredning visat att Poul Bjerre Sällskapet enligt stadgarna skall ha ett inflytande över stiftelsens arbete. Stiftelsen Vårstavi och Poul Bjerre Sällskapet är helt enkelt två sidor av samma mynt. Bland annat ska Poul Bjerre Sällskapet varje år godkänna Stiftelsens ekonomiska förvaltning och även utse revisorer. Detta och andra stadganden om samråd och samverkan har tyvärr inte uppmärksammats under senare år, men vid Sällskapets extrastämma i höstas entledigades revisorn med omedelbar verkan och nya revisorer utsågs.

Om förslaget att verksamhetens delas upp så, att ansvaret för Vårstavis hus och inventarier tas över av en nybildad insamlingsstiftelse, skulle fördelarna för Stiftelsen Vårstavi bli många:

1. Den kulturhistoriskt värdefulla platsen med sina många minnen från en intressant epok och en unik personlighet bevaras som en miljö öppen för alla.

2. Stiftelsen Vårstavi kan även fortsättningsvis utnyttja huset med dess fina miljö för stipendieutdelningar, styrelsemöten, bokreleaser mm.

3. Biblioteket, som enligt Poul Bjerres testamente ska bevaras intakt och vara tillgängligt för forskning, blir kvar på sin nuvarande plats och se ut så som när Bjerre själv ställde böckerna på hyllan.

4. Den stora parken som ägs av kommunen och trädgården runt husen kommer att kunna bevaras öppna och användas till glädje för alla boende i Vårsta och så som Botkyrka kommun planerat.

5. De mer än 1200 personer som med sina namnunderskrifter önskat att Vårstavi bevaras intakt kommer uppleva en stor lättnad och känna tacksamhet mot Stiftelsen Vårstavi.

Sedan förra året pågår ett omfattande arbete på många olika nivåer.

Anita Widén (Poul Bjerre Sällskapet) och Birgitta Mörk, Barbro Gramén och Gunilla Giertz (Gruppen Bevara Vårsatvi)