Annons

Enligt forskning är det viktigt att barngrupperna är små, menar Socialdemokraterna i Solna.

Förskolegrupperna i Solna växer – trots löften om mindre grupper

Den styrande blågröna majoriteten har i partiprogram och i löften innan valet utlovat mindre grupper i förskolan. Men varken personal eller föräldrar ser att grupperna blivit mindre. Många avdelningar har däremot blivit större.

  • Publicerad 04:15, 23 sep 2019
  • Detta är en annons från Socialdemokraterna Solna

För att kunna minska grupperna måste man skjuta till personal och fler förskolelokaler. Och det kostar pengar. Socialdemokraterna i Solna har under flera år föreslagit ett rejält ekonomiskt tillskott till förskolan som finansieras med en öronmärkt skattehöjning på16 öre. Det är inga stora pengar för varje enskild skattebetalare, men för Solnas skolor och förskolor skulle det innebära en enorm skillnad.

Små grupper/avdelningar en viktig förutsättning

Enligt forskning är det viktigt att barngrupperna är små. Barn blir stressade, okoncentrerade och trötta om de får för många andra barn att relatera till under dagen. Det här är extra viktigt för de minsta barnen upp till tre års ålder. 

Sara Kukka-Salam och Arne Öberg ser allvarligt på att förskolegrupperna fortsätter växa i Solna.

Låg andel utbildad personal i Solnas förskolor

Om grupperna är för stora är risken att pedagogerna måste välja bort aktiviteter som annars skulle ingå och kan då inte följa förskolans läroplan. Med tanke på den låga andelen utbildade pedagoger i Solnas förskolor bör, enligt Skolverket, Solna ta extra hänsyn till förskolegruppernas storlek. 

– Eftersom Solna har en mycket låg andel utbildade förskollärare så är det extra viktigt att hålla gruppstorlekarna nere, menar Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition. 

Förskolans uppgift att förbereda barnen för skolan försvåras om den istället bidrar till att göra dem okoncentrerade och splittrade. Det blir förödande för det framtida lärandet. 

Det blågröna Solnastyret bryter sitt vallöfte om mindre grupper i förskolan

Före valet utlovade partierna i det blågröna styret ett arbete med att få ner gruppstorlekarna. Hur detta skulle gå till var oklart och det skulle ske utan att skjuta till tillräckligt med pengar. Det har inte fungerat. Gruppstorlekarna har tvärtom ökat i närmare 40 procent av förskolorna. Enligt Skolverkets riktmärken bör inga grupper ha fler än 15 barn. 

– Det här talar sitt tydliga språk. I Solna har drygt 60 procent av grupperna fler än 15 barn och drygt 30 procent har till och med fler än 20 barn., framhåller Sara KukkaSalam (S), kommunalråd i opposition  

Fakta

Skolverket: Barn 1–3 år riktmärke 6–12 barn och barn 4–5 år riktmärke 9–15 barn.

70 procent av Solnas förskoleavdelningar har ökat eller står stilla 2019 jämfört med 2018.

30 procent av Solnas förskoleavdelningar har minskat 2019 jämfört med 2018.

Visa merVisa mindre