2013-09-29 19:38
Sara Flodin


Hoppas få sända bönen i högtalare

I Fittja blev det en hård debatt om böneutrop från moskén. Nu har Muslimska föreningen 
i Rinkeby ansökt om tillstånd för att sända ut fredagsbönen i högtalare utanför sin moské.

Föreningen har sin moskélokal på Visbyringen 16 A i Rinkeby. Som i många andra moskéer som finns i olika lokaler runt om i Järva­området är det fullsatt under fredagsbönen.

Under den varma perioden ber många utomhus för att det inte ska bli så varmt och trångt.

Då rullas mattor ut på gräset utanför lokalen, det brukar samlas cirka 100 personer. För att de ska höra vad imamen säger har föreningen under många år haft en högtalare på ett bord utanför ingången.

Enligt Faiz Mohamed Mackeen, som ansvarar över föreningens lokal, har de egentligen inte tagit emot några klagomål, men när en person påpekade att det kanske inte var lagligt bestämde de sig för att ansöka om tillstånd.

En före detta granne, som bodde ovanför, är den som hittills har klagat mest.

– Vi vill inte ha några onödiga problem. Det är alltid lite känsligt när det handlar om religion. Men vi har aldrig högt ljud och det är bara under max en halvtimme på fredagar under den varma tiden på året. Själva böneutropet håller vi inne i moskén, det är imamens bön som vi vill sända ut.

Att få ett tillstånd på papper skulle kännas bra tycker han.

Miljö-­ och hälsoskyddsnämnden har fått tycka till i frågan, och är för ett tillstånd, så länge föreningen håller volymen under bullerriktvärdena.

Helal Ahmed, ordförande i Muslimska föreningen, hoppas också på ett ja från polisens tillståndsenhet.

– På sommaren är det mycket annat som flyttas ut, folk har grillfester på gårdarna och spelar hög musik. Vi är inte så störande.

Det är inte så vanligt med tillståndsansökningar som gäller böne­utrop.

Moskén i Fittjas ansökan om att få tillstånd till böneutrop blev och är fortfarande väldigt omdiskuterad. Polisstyrelsen gav dem tillstånd efter många turer, och Fittjamoskén blev först i landet med böneutrop från en minaret.

Karim Shamhamadi, aktiv i Gruppen för ett gemensamt samhälle, är emot böneutrop utomhus, och protesterar fortfarande mot böneutropen i Fittja.

– Jag tycker att det är värre att de ska sända hela bönen och inte bara utropet i högtalare. Jag är emot bönen via högtalare för att jag anser att det är religiös propaganda som tvingas mot människor på gator och torg. Religion är privat och bönen ska ske i det privata utrymmet i moskén, säger han.


FAKTA

Polisens sak att bevilja tillstånd

Eftersom det handlar om ljud som återkommer på allmän plats är det polisen som avgör om man ska få tillstånd till böneutrop eller inte.

Polisen kan förbjuda utsändning av budskap via högtalare, men för böneutrop är det så att yttrandefriheten kan väga tyngre.

De tittar inte på själva innehållet som ska sändas ut, utan ser enbart på om det kan vara störande rent ljudmässigt.

Annons:

Annons: